Vi hjälper dig att hitta rätt produkt

 

Direkt från oss

Vi hjälper dig att finna rätt produkt och de tillbehör du eventuellt behöver. Du når oss på telefon, 0240-101 02, eller e-post, info@svancare.se. Du kan också kontakta någon av våra säljare eller rådgivare, deras kontaktuppgifter finner du under kontakt

Via din arbetsterapeut

Din arbetsterapeut kan också hjälpa dig att komma fram till vilken produkt och vilka tillbehör som passar bäst för dig. Om den produkt du behöver är av sådan art att du måste ansöka via hjälpmedelscentralen eller kommunens bostadsanpassningsbidrag, kan arbetsterapeuten hjälpa dig med det.

 

Prova vad som passar bäst

Om du vill prova vilken Bidette som passar dig bäst kan en rådgivare från Svan Care komma hem till dig. Sitsen monteras på din egen toalettstol, vatten och el ansluts provisoriskt, och rådgivaren demonstrerar hur den fungerar. Sedan får du i lugn och ro själv prova Bidetten och de olika tillbehören medan rådgivaren väntar. När du har bestämt dig noterar rådgivaren vilken modell och vilka tillbehör du vill ha. Hur beställningen sedan går till skiljer sig från kommun till kommun, din arbetsterapeut vet hur det ska göras. Rådgivaren monterar bort alla hjälpmedel och återställer badrummet. Hela besöket tar drygt en timme.