Vardagsnära

Att vara vardagsnära. Vad är det egentligen? Om vi får ta oss friheten att svara på den frågan så anser vi att det är lite av en konst att vara just vardagsnära. Kanske framför allt i dagens samhälle, med tanke på att de flesta människor upplever att allt går så fort. För att inte säga med en rasande hastighet. De små barnen har plötsligt blivit vuxna. Måndag har förvandlats till fredag, till synes över en natt. Och mitt i en rörelse blir vi i all hast påminda om att vi börjar bli gamla...

Att tiden går fort försvårar vår möjlighet att vara här och nu - i vardagen - och dessutom kunna ta oss tid att njuta av dess innehåll. Trots att de flesta av oss förmodligen uppskattar stunderna då egentligen ingenting händer. Stunderna då glädjen, lugnet och harmonin infinner sig, stunderna då vi undviker tankarna om morgondagen, helgen och nästa vecka.

Likväl som vi har svårt att njuta av vardagen, tar vi den ofta för givet. Sällan reflekterar vi över att allt plötsligt kan förändras, även om vi stundom blir medvetna om att livet är oerhört föränderligt, och att allt kan bli helt annorlunda, från en minut till en annan.

Det är de människorna vi främst värnar om. De som plötsligt, eller med tidens gång, inte längre kan leva vardagen på ett sätt som tidigare var möjligt. De personer som har mött en förändring vilken skapar behov av extra stöd och hjälp.

Att kroppen inte längre beter sig som tidigare behöver sällan eller aldrig innebära att man slutar fungera som vanligt, sett till tankar och känslor. Det är därför helt naturligt att ha en önskan om att livet ska vara sig så likt som möjligt, inte minst önskan om att kunna bo kvar hemma. Det är oftast möjligt att uppfylla dessa önskningar genom att komplettera bostaden med hjälpmedel som bidrar till att personen klarar sig bra på egen hand.

Många användare av våra hjälpmedel återkommer till oss med stor tacksamhet och glädje över att vardagen trots allt är sig lik, tack vare en relativt enkel lösning. Och det är just de lösningarna vi vill skapa och utveckla. De vardagsnära lösningarna.

Vardagsnära fördelar

Alla våra produkter är framtagna utifrån de behov och möjligheter vi skådat under de nära 500 hembesök vi gjort under åren. Inte bara tycker vi att det arbetssättet är det bästa för att komma fram till lösningar som verkligen har en betydelse i människors liv - vi tycker också att det är en förutsättning. I allmänna ordalag finns det ingen människa som till fullo kan leva sig in i annan människas situation, även om vi i hög grad kan försöka förstå. Varje individs situation är unik, därför behöver också hjälpmedlen vara skapade utifrån den insikten. Och det är precis så vi arbetar.

Vi frågar, åskådar, lyssnar, känner och är intresserade av människors vardag. Vi låter vår nyfikenhet vara drivkraft i kontakten med användarna, vilket i sin tur leder till en utpräglad vilja att finna lösningar på sådant som upplevs problematiskt. Vi som arbetar med produktutveckling får utlopp för såväl energi, som kreativitet och upptäckarglädje - samtidigt som vi erhåller visshet om att vi faktiskt bidrar till att människor får det lite bättre. Vi tror inte att det särskilt många som har den fördelen. Men vi får via vår verksamhet uppleva sådan fördelar - som en del av vår arbetsvardag - helt enkelt vardagsnära fördelar.