Historia

Det fanns två eldsjälar, Anders Abrahamsson och Joakim Svanberg, som var fyllda av skaparlust och problemlösarglädje. De fann sin hjärtefråga i att finna lösningar till människor som behöver lite extra hjälp för att få vardagen att fungera.

Att Svan Care blev ett framgångsrikt företag är ingen slump. Tvärtom var grundarna av Svan Care, redan från start överens om vilken inriktning företaget skulle ha. Svan Cares första produkt blev Bidette, som genast nådde uppskattning hos såväl användare som hos människor vilka arbetar med hjälpmedel.

I ambitionen att hitta lösningar som ligger så nära människors verklighet och vardag som möjligt har Svan Care alltid prioriterat närheten till användarna. De hundratals hembesök som låg till grund för Bidetten medförde också insikt om att det fanns ytterligare behov att tillfredsställa. Detta var upprinnelsen till de efterföljande produkterna: Balance, Lift och nu senast Elevate.

Under hösten 2017 sålde grundarna bolaget till den börsnoterade koncernen AddLife. En koncern som har som fokus att leverera lösningar till människor med särskilda behov. Det innebär att bolaget har kommit i en miljö som ytterligare stärker möjligheterna att finna de framtida bästa lösningarna.

Under 2018 förvärvade AddLife det finska bolaget Korpinen som har ett badrumskoncept under varumärket ”Gaius”. Svan Care marknadsför och säljer nu även detta sortiment på den svenska marknaden.

Idag är Svan Care ett av de ledande företagen i Europa inom sin nisch, där Bidette står för den största delen av försäljningen. Svan Cares produkter finns att tillgå i hela landet samt i utvalda länder i olika delar av Europa. All verksamhet utgår från huvudkontoret i Ludvika.