Om Svan Care

Varför Svan Care?

Svan Care skall vara det självklara valet för personer som behöver hjälpmedel för att klara sin tillvaro i badrummet.

Vi har arbetat i mer än 20 år med att utveckla produkter utifrån människors behov i badrumsmiljöer och alltid haft brukarens bästa för ögonen när olika lösningar har tagits fram.

När jag fick erbjudandet om att börja på Svan Care fanns det inget val. Att få vara med på ett företag som jobbar med hjärtat och erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster som hjälper personer med behov av stöd kan man inte tacka nej till.

Min erfarenhet är från många olika branscher. Den har lärt mig att ett bolags existensberättigande vilar helt i kundernas, i detta fall brukarnas, händer.

Vi skall fortsätta att leva upp till den goda servicenivå som bolaget har och alltid har haft. De kommande åren kommer vi att bredda sortimentet med produkter som tangerar det vi redan gör och där vi har möjlighet att utnyttja bolagets kunnande för kundernas bästa.

Jag hoppas att ditt val grundar sig på samma skäl som mitt.
Välkomna, fortsatt som kunder hos Svan Care.

Jan Nordin
VD