Om Svan Care

Svan Care ska vara förstahandsvalet för rådgivning och inköp av hjälpmedel till människor som behöver extra stöd för att kunna sköta sin vardagliga toaletthygien och på så sätt förlänga sitt hemmaboende och sin självständighet.

Vi är speciella. Speciella på det sätt att vi lever med ett av de mest vardagsnära behoven som finns – varje dag. Och vi gör det genom att utveckla lösningar för människor som behöver genomtänkta hjälpmedel i sin vardag. Med en unik blandning  av erfarenhet, samarbete, kunskap och forskning strävar vi efter att nå de mest givande resultaten. Vi tycker inte det ska vara konstigt eller krångligt. Det ska vara enkelt, precis som det vardagsnära.

Svan Care har i över 20 år arbetat med lösningar för människor som av olika anledningar behöver hjälpmedel för att kunna utföra det som de flesta av oss ser som en självklarhet. All forskning, utveckling och tillverkning gör vi själva, i nära kontakt med de som vet vad som behövs – användarna. Det tycker vi är vardagsnära. Det tycker vi är den bästa lösningen.