Välfärdsteknologi

Välfärdsteknologi

Svan Care lanserar nu affärsområdet Välfärdsteknologi. Välfärdsteknologi handlar för oss om att skapa trygghet, kontroll, trivsel och en bra tillvaro för brukare som bor hemma eller i gemensamma boenden.

Vår vision är att hjälpa till så att personer med speciella behov kan bo hemma så länge som de önskar.

Vi vill ge frihet och trivsel till dessa personer samtidigt som de skall ha en trygg och bra tillvaro. Under en persons livscykel uppstår det förändrade behov. Vi på Svan Care har fokus på att finna lösningar på de önskemål och krav som uppstår.

I mer än 20 år har Svan Care utvecklat skräddarsydda produkter och vi vet att användarvänlighet är nyckeln till succé. Vår uppgift som leverantör av välfärdsteknologi är att förstå behoven hos mottagarna av dessa tjänster. Våra välfärdsteknologilösningar syftar till att effektivisera vården så att personal som arbetar med detta kan fokusera på att ägna sig åt den del av omsorgen som brukarna har störst behov av och när behoven uppstår.

Hepro respons

Svan Care levererar systerbolaget Hepros välfärdsteknologilösningar, Hepro Respons. Lösningarna är anpassade för såväl institutioner, äldreboenden som för de som bor hemma.

Hepro Respons är en trådlös och skalbar plattform för all välfärdsteknologi. Lösningen levereras som en molntjänst, SaaS och består av responscenterlösning, välfärdsteknologiplattform och administrationsverktyg, allt i en och samma lösning.

Baserat på erfarenheter från våra kunder jobbar vi kontinuerligt på att förbättra och vidareutveckla lösningen så att den passar alla behov – oavsett storlek och omfattning.

Vill du prata med oss om välfärdsteknologi?

Skicka oss en e-post på valfard@svancare.se eller ta kontakt med:

Jan Nordin

VD
E-post: jan.nordin@svancare.se
Tel. 070-6197801

Mari-Ann Kerstis

Säljsupport
E-post: mari-ann.kerstis@svancare.se
Tel.0240-12545

Irene Dybdahl

Säljledare Välfärdsteknologi
E-post: id@hepro.no
Tel. + 47 468 23 113