Fysionord är en del av Svan Care AB

Fr o m 1 december drivs Fysionords verksamhet Svan Cares regi. Fysionords sortiment omfattar Krabats produkter avseende sadelsittande för barn och ungdomar samt V-Traks ryggsystem för brukare med nedsatt bålstabilitet. Allt detta presenteras nu under Produkter på vår hemsida.

Se produkter från Krabat och V-Trak här