Bidette R3 och mobil hygienstol

Bidette R3 kan lätt kombineras med en mobil hygienstol. Den rullas över toastolen med den monterade Bidetten, inga sladdar eller slangar behöver lossas. Tack vare att vattenstrålen för rengöring kommer underifrån och fläkten blåser snett uppåt fungerar kombinationen mycket väl.